Kunstbilde

Caspar David Friedrich (1774-1840)
Olje på lerret, 121 x 170 cm, tidligere i Staatliche Nationalgalerie, Berlin, forsvunnet i 1945.

Svart/hvitt-fotografi fra 1936.

Tysk titel: Klosterfriedhof im Schnee

På en nyttårsaften ser vi gjerne tilbake på hva som har skjedd i året som er passert. Men her skal vi gå noe lengre tilbake. Caspar David Friedrich regnes som den største tyske maler i første halvdel av 1800-tallet, og akkurat dette bildet har en historie som på godt (og særlig) ondt er et talende eksempel. Det finnes – så vidt man vet – ikke lenger, og årsaken er i siste instans annen verdenskrig, som forårsaket død og ødeleggelse i større grad enn noen tidligere kjente konflikter i historien.

Klostret i Eldena ved Østersjøkysten i Vorpommern ble innviet i 1204, og endelig nedlagt i 1535 (etter reformasjonen). I forbindelse med 30-årskrigen ble det sterkt skadet, og det gjenstående materialet ble utsatt for (skal vi si) gjenbruk. Den tyskspråklige Wikipedia-artikkelen er fyldigere enn den engelske.

Ruinene i Eldena finner vi i flere av Caspar David Friedrichs bilder, et godt eksempel finner vi her.

Hva som skjedde med dette bildet er ikke klarlagt, det kan ha blitt ødelagt på grunn av uaktsomhet, slik det dessverre ofte skjedde etter at sovjethæren hadde inntatt Berlin i 1945, eller det kan ha blitt tatt som “krigsbytte”, som vi kan lese en del om i Stolen Treasure. Noe av materialet finnes fortsatt i Russland, men mye må nok betraktes som uigjenkallelig tapt.

ANNONSE

Annen sats, Allegretto, fra Ludwig van Beethovens syvende symfoni (1811-12) med Israel-filharmonien og Zubin Mehta.

ANNONSE

Læs også

Læs også