Kunstbilde

Gentile da Fabriano (c.1370-1427)
Tempera på tre, 32 x 110 cm, Uffizi, Firenze.

Midtpartiet av nedre del (predella) av en altertavle der hovedmotivet er Adorazione dei Magi (De vise menns tilbedelse). Det anbefales å klikke på bildet for større oppløsning.

Flukten til Egypten er omtalt i evangeliet etter Matthaeus 2, 13-15 (DNB 1930)

Men da de hadde draget bort, se, da åpenbarer Herrens engel sig i en drøm for Josef og sier: Stå op, ta barnet og dets mor og fly til Egypten, og bli der inntil jeg sier dig til! for Herodes vil søke efter barnet for å drepe det. Da stod han op og tok barnet og dets mor om natten og drog bort til Egypten, og han blev der til Herodes’ død, forat det skulde opfylles som er talt av Herren ved profeten, som sier: Fra Egypten kalte jeg min sønn.

De to kvinner til venstre i bildet er sannsynligvis de to jordmødre som i følge noen apokryfer assisterte ved Jesu fødsel.

Her har vi hele altertavlen, som er ganske imponerende:

ANNONSE

Læs også

Læs også