Kunstbilde

Jens Juel (1745–1802)
Olje på lerret, 55 x 76 cm, Nivaagaards Malerisamling, Nivå.

Jens Juel startet sin karriere som malersvend, og kom i 20-årsalderen inn ved Akademiet i København, Deretter fulgte opphold i Roma, Paris og Genève, før han i 1780 var tilbake i København, der han ble professor ved Akademiet i 1786. I 1795-97 og 1799-1802 var han Akademiets direktør. Én av hans elever der var ingen ringere enn Caspar David Friedrich (1774-1840)

Jens Juel er spesielt kjent for portretter og landskap. Det kan virke som om han må ha vært noe av en humør-maler, spesielt i portrettene kan vi merke en ujevnhet – som kan ha sammenheng med i hvilken grad han engasjerte seg i motivet.

Dagens bilde har hentet sitt motiv fra Aggershvile, Strandvejen og Øresund, sett fra et sted nær Mathildehøj. I bakgrunnen ser vi Hven/Ven, en liten øy i Øresund (under Sverige fra 1658), der astronomen m.m. Tycho Brahe (1546-1601) hadde sitt observatorium Uraniborg.

ANNONSE
ANNONSE

Læs også

Læs også