Kunstbilde

Hans Andersen Brendekilde (1857-1942)
Olje på lerret, 125,7 x 158,7 cm, privateie.

Dette bildet ble sist registrert ved auksjon hos Bruun-Rasmussen i København, der tilslaget falt på 1,1 millioner danske kroner.

Hans Andersen Brendekilde var faglært stenhugger, og vurderte å bli billedhugger, men gikk senere over til maleriet.

Modellen med mørk kjole, hvitt forkle og hatt er Maren Kristine Hansen (1872–1956), som på slutten av 1800-tallet var børnepige hos maleren og hans fru Ida Juliane Antonie Brendekilde (1860–1920). Det gikk hverken verre eller bedre enn at maleren og børnepigen innledet et intimt forhold (som resulterte i barn), og etter skilsmisse fra Ida Juliane giftet maleren seg med Maren Kristine i 1918. Vi kan gjenkjenne Maren Kristine i flere av Brendekildes malerier.

Den hvide anemone, Anemone nemorosa, i Norge kalt hvitveis eller kvitsymre, i Sverige vitsippa, er en av de tidligste vårblomster i Skandinavia.

ANNONSE

Læs også

Læs også