Kunstbilde

Le Chansonnier cordiforme (Finnes også på engelsk, men mye mindre informasjon)
Ukjent savoyisk 1400-tallskunstner, innbundet og illuminert bok på pergament, 22 × 16 cm,  72 blad, Bibliothèque nationale de France, Paris.

Denne lille bok, som inneholder i alt 43 sanger – hvorav 14 bare er kjent derfra – skal ha blitt bestilt av den katolske prest Jean de Montchenu, som i 1477 ble ordinert som erkebiskop av Agen. Tekstene er på fransk eller italiensk, med musikk av flere av tidens mest berømte komponister, som Guillaume Dufay, Gilles Binchois, Johannes Ockeghem og Antoine Busnois foruten ukjente, alle tilknyttet den såkalte Burgunderskolen.

Flere hjerteformede bøker er kjent, blant annet fra omtrent samtidig malerkunst.

Alle disse sangene er utgitt på CD, og på Youtube finner vi noen av dem. Her er Johannes Ockeghems (c. 1410-1497) Ma bouche rit et ma pensee pleure – Min munn smiler og min tanke gråter, fremført av Ensemble Leones under Marc Lewons ledelse

ANNONSE

Man kan lett se at den unge mann i bildet holder en liten hjerteformet bok – muligens en bønnebok.

ANNONSE

Læs også

Læs også