Kunstbilde

Hans Memling (c. 1433-1494)
Olje på eiketre, 81,3 × 189,2 cm, Alte Pinakothek, München.

I 11480 ble bildet satt opp i garverlaugets kapell i Onze-Lieve-Vrouwekerk, Brügge i det nåværende Belgia. Ytterst til venstre finner vi donoren Pieter Bultync (i rød kappe) og hans sønner, til høyre hans ektefelle Katharina van Riebeke.

Marias syv gleder er i følge tradisjonen Bebudelsen, Jesu fødsel, Vismennenes tilbedelse, Jesu oppstandelse, Jesu himmelfart, Den hellige Ånds utgytelse på Pinsedagen, og hennes kroning i himmelen. De seks første er omtalt i NT, mens kroningen i Himmelen først ble stadfestet av pave Pius XII i hans encyclica Ad Caeli Reginam (Vedrørende Himmeldronningen) den 11. oktober 1954.

Omtrent samtidig flamsk musikk – Johannes Ockeghem (1410?–1497) Salve Regina.

Guy Janssens dirigerer Laudantes Consort.

ANNONSE

Læs også

Læs også