Kunstbilde

Gustave Courbet (1819–1877).
Olje på lerret, 85,7 x 127,9 cm, Dallas Museum of Art, Dallas

Fransk titel: Renard dans la neige

I fransk og europeisk kunsthistorie står Gustave Courbet som en av de fremste representantene for den realisme som avløste klassisisme og romantikk. Motivet er her åpenbart en rødrev (Vulpes vulpes), en populær skikkelse fra europeiske sagn og eventyr, som de norske  Reve-enka og Bjørnen og reven, både (om enn noe motvillig) beundret som en luring. men også betraktet – og aktivt forfulgt – som en mer enn plagsom hønsetjuv. Det skal ellers nevnes at i det år bildet ble malt, ble den svenske maler Bruno Liljefors (1860-1939) født. I hans naturskildringer har reven en betydelig plass.

På fransk kalles reven for renard, og dette har sin opprinnelse i middelalderske fabler, kjent på både tysk (Reinhard/Reinecke Fuchs) og fra den franske Le roman de Reynart fra 1100-tallet. Det opprinnelige franske ord for rev var goupil, men denne romanens popularitet førte til at reven som art ble hetende renard på fransk, selv om det opprinnelig bare var den oppdiktede revens person-navn. Omtrent som om vi i Norge  skulle ha gått over til å kalle rever i sin alminnelighet for mikkel.

ANNONSE

Læs også

Læs også