Kunstbilde

El Greco (1541-1614)
Tempera på tre, 37 x 23,8 cm (midtfeltet), Galleria Estense, Modena.

El Greco (grekeren), som alltid signerte sine verker med Δομήνικος Θεοτοκόπουλος – Dominikos Theotokopoulos, var født i Herakleion på Kreta, som den gang var underlagt republikken Venezia. Han utdannet seg innledningsvis som ikonmaler i den sen-byzantinske stil, men flyttet i 1567 til Venezia, der han først og fremst ble kjent med de venezianske mestre, som Tizian og Tintoretto. Dagens bilde er nok malt under oppholdet i Venezia, dersom vi kan stole på dateringen til 1568. I 1570 opprettet han ateliér i Roma, før han reiste til Toledo i Spania i 1577, og ble der resten av sitt liv.

Motivene lar seg lett identifisere som Jesu fødsel etter Lukas-evangeliet til venstre, med hyrdenes tilbedelse og stallen, og dessuten de to jordmødre som nevnes i noen apokryfer. Til høyre Jesu dåp i Jordan, som er omtalt i alle de kanoniske evangelier. Midtfeltet ser ut til å være en dommedags-visjon, med Jesu tilbakekomst. og muligens Opprykkelsen som er omtalt i apostelen Paulus’ første brev til tessalonikerne 4, 15-17 (DNB 1930):

For dette sier vi eder med et ord av Herren at vi som lever, som blir tilbake inntil Herren kommer, skal ingenlunde komme i forveien for de hensovede; for Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først opstå; derefter skal vi som lever, som blir tilbake, sammen med dem rykkes i skyer op i luften for å møte Herren, og så skal vi alltid være med Herren.

ANNONSE

Læs også

Læs også