Kultur

Arjen Leistra spiller på Flentrop-orglet i Grote St. Janskerk i Schiedam, med registreringsassistanse av Jan Flikweert og Stefan Treure,

Verket er trolig skrevet i Johann Sebastian Bachs periode i Köthen 1717-23.

ANNONSE

Læs også

Læs også