Kunstbilde

Dieric Bouts (c.1415–1475)
Olje på tre, 88 x 71 cm, Sint-Pieterskerk, Leuven/Louvain

Man vet ikke stort om Dieric Bouts’ liv, han er først dokumentert i Leuven i 1457, og arbeidet der til sin bortgang i 1475. Som maler var han klart påvirket av Jan van Eyck (c.1390-1441) og Rogier van der Weyden (c.1400-1464), som kan ha vært hans lærer.

Nattverds-alteret har på nederlandsk/flamsk titelen Altaarstuk van het Heilig Sacrament. Midtpartiet er en gjengivelse av Jesu siste måltid med apostlene, slik det er omtalt i 1. Korintierbrev og i de synoptiske evangelier (men noe avvikende etter Johannes). Ytterfløyene henter sine motiver fra Det gamle testamente, øverst til venstre Abrahams møte med Melchizedek, nedenfor påskelammet før utgangen av Egypten, øverst til høyre sanking av manna, og under det profeten Elias i ørkenen – alt sett som forløpere for nattverden.

ANNONSE

Læs også

Mest læst

Læs også