Kunstbilde

Sølvgelatinkopi (?) i University of Virginias samlinger, beskrevet som Walt Whitman (1819-1892) sitting in the parlor of his home in Camden, NJ, og videre Author unknown, possibly Thomas Eakins (1844-1916). En annen kopi av det samme fotografi finnes i Yale Collection of American Literature, Beinecke Rare Book & Manuscript Library, hvor bildet uten forbehold er kreditert Eakins.

Thomas Eakins er kjent som den betydeligste amerikanske realistiske maler i tiden rundt forrige århundreskifte. Han var også en meget dyktig fotograf, som foruten studier til egne malerier også eksperimenterte med bevegelsesstudier på samme måte som franskmannen Étienne-Jules Marey (1830-1904).

Walt Whitman er nå regnet som en av 1800-tallets betydeligste diktere, både nasjonalt og internasjonalt. Vår egen norske dikter og forfatter Knut Hamsun omtalte ham temmelig kritisk i Fra det moderne Amerikas Aandsliv (1889) – men det kan se ut som om den gode Knut, om enn noe motvillig og indirekte, gir uttrykk for en viss beundring for sin dikterkollega. Hamsun siterer til og med disse linjer fra Leaves of Grass:

ANNONSE

A FARM PICTURE.

Through the ample open door of the peaceful country barn,
A sunlit pasture field with cattle and horses feeding,
And haze and vista, and the far horizon fading away.

ANNONSE

Læs også

Læs også