Kunstbilde

Kristian Zahrtmann (1843-1917)
Olje på lerret, 61,5 x 53,1 cm, Den Hirschsprungske Samling, Københavm

Kristian Zahrtmanns livslange forhold til Italia begynte etter alt å dømme i årene 1875-78, da et stipendium satte ham i stand til å reise dit. Særlig godt fant han seg til rette i Civita d’Antino i Abruzzo, som han senere besøkte mange ganger, og hvor han sogar etter hvert ble utnevnt til æresborger.

Men den dame man oftest finner i Kristian Zahrtmann bilder er Leonora Christina (1621-1698), datter av Christian IV og Kirsten Munk, som i nesten 22 år (1663-1685), satt fanget i Blaataarn i København, uten lov og dom. Dette skyldtes at hun hadde den ulykke å være gift med Corfitz Ulfeldt (1606-1664), som i 1657 hadde sluttet seg til svenskene, og ble betraktet som landsforræder. En skamstøtte over ham ble reist på Graabrødretorv i København i 1663.

Leonora Christina nedtegnet sine opplevelser fra fangenskapet i den selvbiografiske Jammers Minde – ikke utgitt før i 1869, og det er for det meste her Kristian Zahrtmann fant inspirasjon til sine bilder av Leonora Christina.

ANNONSE
ANNONSE

Læs også

Mest læst

Læs også