Kunstbilde

Guillermo Kahlo (1871-1941)
Bromidkopi fra glassplatenegativ, Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, Mexico City

Carl Wilhelm Kahlo utvandret til Mexico fra det tyske keiserriket 1 1891, forspansket sitt fornavn til Guillermo, og etablerte seg etterhvert som fotograf. Hans dokumentasjoner har stor historisk betydning. Han benyttet for det meste glassplatenegativer i stort format, 8 x 10 eller 11 x 14 tommers, som gir stor detaljrikdom. Her har han portrettert sine fire døtre fra sitt annet ekteskap, Matilde (1899-1951), Adriana (1902-1968), Frida (1907-1954) og Cristina (1908-1964). Frida stående ytterst til høyre foran.

I 1913 ble Frida rammet av poliomyelitt, og ble noe bevegelseshemmet, og en trafikkulykke i 1925 gjorde det enda verre. Det var på denne tiden hun begynte å male på egen hånd, og noen formell kunstutdannelse fikk hun aldri. I 1928 traff hun maleren Diego Rivera (1886-1957) som hun var gift med to ganger, fra 1929 til 1939, og fra 1940 til sin bortgang (ingen av ektefellene tok det sjette bud helt på alvor).

Frida Kahlo hevdet alltid at hennes far kom fra en jødisk familie med aner i Ungarn, men bevarte opptegnelser sier at begge hans foreldre var registrert som protestanter.

ANNONSE

Læs også

Læs også