Kunstbilde

Olje(?) og forgylling på tre, 96 x 108 cm, Olavskapellet, Oktogonen i Nidarosdomen

Foto: Nina Aldin Thune, kunsthistorie.com

Den 29. juli – Olsok – er i følge tradisjonen den dag slaget på Stiklestad sto i år 1030. Slaget endte med nederlag for kongen og hans hær, og kongen falt selv.

Olavsfrontalet har hentet sine motiver fra Snorres kongesagaer, øverst til venstre kongens drøm før slaget, nede til venstre deler han ut penger for å holde sjelemesser, nede til høyre kongens fall, og øverst til høyre erklærer biskop Grimkjell kongen som helgen. I sentrum står kongen selv med krone, rikseple og den øks han ble drept med, omgitt av evangelistsymbolene løve for Marcus, menneske for Matthaeus, ørn for Johannes og okse for Lukas.

Olav den hellige ble kanonisert allerede i 1031, året etter sin død, og har fått titelen Rex Perpetuus Norvegiae – Norges evige konge.

ANNONSE

Læs også

Læs også