Kunstbilde

Ukjent daguerreotypist, format ikke oppgitt, Det Kongelige Bibliotek, København.

I tiden mellom 1671 og 1917 utgjorde de tre karibiske øyer, St. Thomas, St. Croix og St. Jan Dansk Vestindien, like øst for Puerto Rico. Økonomien var basert på sukkerdyrking ved hjelp av slavearbeid. Slavehandelen ble avskaffet allerede i 1802, men slaveriet som institusjon ble først endelig opphevet i 1848, uten at det førte til særlig bedre kår for de frigitte slaver. Øyene ble omsider solgt til USA i 1917 for 25 millioner dollar, kalles nå United States Virgin Islands, og har status som U.S. Territory.

Bildet er tatt omtrent samtidig med opphevelsen av slaveriet, og bare åtte år etter offentliggjøringen og frigivelsen av Daguerres metode, den 19. august 1839.

På Geni.com finner vi en del opplysninger om Louisa MacPherson Bauditz (1841-1915), senere gift Wessel og mor til seks barn. Nærmere opplysninger om Charlotte Hodge, ut over at hun er med i minst ett annet daguerreotypi med Bauditz-barna, lar seg ikke finne. Men i Det Kongelige Bibliotek i København finnes en god del opptegnelser om slaver og frigitte i Dansk Vestindia.

Daguerreotypiet, slik det er montert i et læretui. Et daguerreotypi er sårbart for korrosjon av forskjellige typer, og de ble derfor alltid montert luft-tett bak glass.

Free at Last…

ANNONSE

Læs også

Læs også