Kunstbilde

Foto: N. Engstrøm
Sølvgelatinkopi i Oslo Museum.

Oslo Museum har etter det opplyste 67 av Engstrøms fotografier, alle med motiver fra det gamle Christiania rundt forrige århundreskifte, fra gamle Vika, Hammersborg, Enerhaugen, Kvadraturen og ikke minst Vaterland. Så å si all bebyggelse i dette bildet er skiftet ut, med unntak av Hausmanns bro, som ble reist i 1892 og utvidet i 1982.

Men dessverre finner vi ingen ytterligere opplysninger om fotograf N. Engstrøm på Oslo Museums nettsider, ikke i Fotografregistret i Preus museum, ikke i Susanne Bonges Eldre norske fotografer – og heller ikke i Nordiska Muséets register over svenske fotografer.

Vi har bare fotografiene å forholde oss til – og de dokumenterer en dyktig håndverker, med en utpreget sans for hva som bør bevares som et minne for ettertiden.

Partiet av Akerselva mellom Vaterlands bro og Hausmanns bro har blitt gjengitt av flere kunstnere, deriblant også fotografene Ole Tobias Olsen (1830-1924) og Anders Beer Wilse (1865-1949) med flere, maleren Anders Castus Svarstad (1869-1943), og grafikeren Kristian Kalmer (1907-1969).

ANNONSE

Kristian Kalmer (1907-1969) er særlig kjent for sine koldnålsraderinger av Oslo-motiver, og mange av dem ble innkjøpt av både Oslo kommune og Landsorganisasjonen. Her er hans variant av dette motivet.


Koldnålsradering, 23,7 x 31 cm, Oslo Museum.

Bildet er sett fra en litt annen vinkel, en anelse mer fra høyre enn Engstrøms fotografi. Huset øverst til venstre står fortsatt, noe ombygget, og reklamen for Lilleborg Sæpe er forsvunnet – eller utelatt av kunstneren.

ANNONSE

Læs også

Læs også