Kunstbilde

Litografisk reproduksjon fra 1800-tallet etter et tapt oljemaleri av en ukjent kunstner.

Joachim Neander var en tysk reformert (calvinistisk) teolog, salmedikter og komponist. Han skrev tekst til rundt 60 salmer, og melodi til en del av dem. Hans best kjente salme er Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren (1679, først utgitt 1680), som vi også finner i Landstads reviderte (utgave fra 1924) som nummer 157, Lover den Herre, den mektige konge med ære, og i noe modernisert språkdrakt i Norsk salmebok 2013, Lovsyng vår Herre, den mektige konge. Her har Neander visstnok lånt melodien fra en omtrent samtidig verdslig sang, gjengitt i Stralsund Gesangbuch, 1665. I Den danske salmebog står den nå som nummer 2.

Vi skal høre den tyske versjon, som fremført ved minnegudstjeneste for dirigenten Kurt Masur (1927-2015) i Thomaskirken i Leipzig.

Kirsten Flagstad gjorde en innspilling av den norske versjonen, ved orglet Sigvart Fotland.

Det var Joachim Neanders farfar (også musiker) som endret sitt tyske etternavn Neumann til det grekifiserte Neander. Hans sønnesønn ble i 1674 rektor for latinskolen i Düsseldorf, og dessuten assisterende predikant. Han holdt ofte friluftsmøter i en senkning nær elven Düssel, og en gang på 1800-tallet fikk dette stedet navnet Neanderthal (Neander-dalen) til hans minne.

Som kjent fant man i 1856 noen skjelettrester i en hule i Neanderthal – de første kjente spor etter Homo neanderthalensis.

ANNONSE

Læs også

Læs også