Kunstbilde


Jacques Guiaud ? (1810-1876) etter forelegg av Auguste Mayer (1805-1890)
Litografi på papir, 22,8 x 36,4 cm (selve bildet), Nasjonalmuséet, Oslo

Fransk titel: Citadelle de Christiania, vue prise de l’Observatoire.

Trykket i Paris av firmaet Lemercier, Benard et C.ie en gang mellom 1848 og 56, og utgitt av Ackermann & Co. i London og Arthus-Bertrand i Paris.

Observatoriet i Christiania sto ferdig i 1833, og arkitekten var Christian Heinrich Grosch (1801-1865), også kjent for Universitetet, Børsen, Norges Banks tidligere bygning (nå Arkitekturmuséet), og det dessverre revede Christiania Theater på Bankpladsen.

Den sentrale bebyggelsen ser ut til å ligge i det området hvor senere Vestbanestasjonen ble bygget noen år senere, i 1872. Gatenavnet Enga – tidligere Engens Gade hadde trolig sammenheng med de markene vi ser i forgrunnen. Nå er knapt navnet tilbake.

Beklageligvis gikk det ikke an å finne fyldige skandinavisk- eller engelskspråklige linker om kunstnerne, men de franske Wiki-sidene inneholder en god del informasjon ut over fødsels- og dødsår.

ANNONSE

Læs også

Læs også