Kunstbilde

Christian Skredsvig (1854-1924)
Penn over blyant på papir, 13,3 x 20,4 cm, Nasjonalmuséet, Oslo

Denne lille studie inngår i et album norske kunstnere satte sammen for sin kollega Kitty Kielland (1843-1914).

De aller fleste muséer – deriblant kunstmuséer – har som regel større samlinger enn de til enhver tid stiller ut. Kunstneres skissebøker egner seg som regel ikke til utstilling (hvor mange ganger har vi ikke sett oppslåtte skissebøker bak glass, uten å kunne bla videre i dem?) Og skulle man gjøre bøkene tilgjengelige for almenheten, ville de trolig ikke vare lenge.

For ikke så mange år siden var det en komplisert prosess å få mulighet til å gjøre seg kjent med slikt som dette album. Man måtte primært vite at det fantes i samlingene, spørre pent om lov til å få se det, og ha en aktverdig grunn (som studier eller forfatterskap). Om det i det hele tatt ble innvilget, var det som regel i dempet belysning, i en begrenset tid, bomullshansker obligatorisk, og med museumspersonale til stede.

Med det “lille” forbehold at intet slår å se kunstverker i original, er det prisverdig at muséer gjør sine samlinger, også de deler som ikke er utstilt, tilgjengelige via nettet, ofte i høy oppløsning. Foruten Nasjonalmuséet, vil jeg fremheve Nationalmuseum i Stockholm, Statens Museum for Kunst i København, Tate og National Gallery i London, Metropolitan i New York og Tretjakov-galleriet i Moskva. Og det er sikkert mange flere.

ANNONSE
ANNONSE

Læs også

Læs også