Kunstbilde

Hans Memling (c.1430-1494)
Olje på eikepanel, høyde 47 cm, midtfeltets bredde 26 cm, Louvre, Paris

Hans Memling var sannsynligvis født i traktene rundt Mainz i Tyskland, men flyttet i 1465 til Nederlandene, der han en tid arbeidet i Rogier van der Weydens verksted i Bruxelles.

Sentralpartiet viser hvile ved flukten til Egypt, til venstre Johannes Døperen (med kappe av kamelhår og belte av lær), og til høyre Maria Magdalena (med rødt hår og alabastkrukken). Disse to nytestamentlige personligheter er ikke tilfeldig valgt, det var Johannes Døperen som først utpekte Jesus (Se det Guds lam), og Maria Magdalena, som i følge evangeliet etter Johannes var den første som så ham etter hans oppstandelse.

Til dette triptykon hører også sidefløyenes baksider, som nå befinner seg i Cincinatti Art Museum, og viser St. Stefan og St. Christoforos (kun franskspråklig side tilgjengelig).

ANNONSE

Læs også

Læs også