Kunstbilde

Johan Christian Clausen Dahl (1788–1857)
Olje på lerret, 60,5 x 96,5 cm, National Gallery of Art, Washington D.C.

Fra 1824 var I.C. Dahl professor ved kunstakademiet i Dresden, der han var bosatt fra 1818, og ble værende i resten av sitt liv. Han gjorde i alt fem besøk i Norge mellom 1826 og 1850, og gjorde en mengde skisser til de større ateliermaleriene. Noen mener at det er i skissene, gjort på stedet, at Dahl viser sine mest interessante sider.

Hans adresse i Dresden var Elbstrasse 33, der også hans venn og malerkollega Caspar David Friedrich (1774-1840) var registrert. At det har foregått en gjensidig påvirkning mellom disse to beslektede sjeler er hevet over all tvil, og i dagens bilde er nok innflytelsen fra Friedrich lett å antyde, skips-silhuetter og bortvendte personer i forgrunnen er elementer vi ofte finner hos Friedrich.

Det kan hende at Dahl her har tatt seg friheter med geografien, men Vækerø ligger ved Bestumkilen vest for Bygdøy (da bildet ble malt Ladegaardsøen), og holmen vi ser sentralt burde da være Killingen.

ANNONSE

1827 – året bildet ble fullført, var også Ludwig van Beethovens dødsår.

Alla danza tedesca fra hans strykekvartett op. 130, spilt av Emerson-kvartetten.

ANNONSE

Læs også

Læs også