Kunstbilde

Pietro Lorenzetti (c1280-1348).

Fresko i den nedre delen av Basilica di San Francesco i Assisi.

Jesu inntog i Jerusalem, ridende på et esel, er skildret i alle de kanoniske evangelier, foruten i Marcus 11 også i Matthaeus 21, Lukas 19 og Johannes 12. Til venstre bak Jesus kommer de tolv apostler, Peter er skildret tradisjonelt som hvitskjegget, med gul kappe og blå kjortel. Skikkelsen til venstre for ham er, i motsetning til de elleve andre ikke forsynt med glorie, og er uten tvil Judas Iskariot.

Marcus 11, 1-10 (DNB 1930)

Og da de kom nær til Jerusalem, til Betfage og Betania ved Oljeberget, sendte han to av sine disipler avsted og sa til dem: Gå bort til den by som ligger rett for eder, og straks I kommer inn i den, skal I finne en fole bundet, som ennu aldri noget menneske har sittet på; løs den, og før den hit! Og dersom nogen sier til eder: Hvad er det I gjør? da skal I si: Herren har bruk for den, og han sender den straks tilbake igjen. Og de gikk avsted, og fant folen bundet ved døren utenfor på gaten og løste den. Og nogen av dem som stod der, sa til dem: Hvad er det I gjør? løser I folen? Men de sa til dem så som Jesus hadde sagt; og de lot dem få den. Og de førte folen til Jesus, og la sine klær på den; og han satte sig på den. Og mange bredte sine klær på veien, andre løvkvister, som de hadde hugget på markene.Og de som gikk foran, og de som fulgte efter, ropte: Hosianna! Velsignet være han som kommer i Herrens navn! Velsignet være vår far Davids rike som kommer! Hosianna i det høieste!

ANNONSE

Læs også

Læs også