Nyt

Der er blevet smidt en bombe i den norske valgkamp efter det er kommet frem, at lederen af Arbeiderpartiet (Ap), den yderst velhavende Jonas Gahr Støre, har benyttet sig af sort arbejdskraft. Det kan meget vel betyde, at Støres chancer for at bemægtige sig statsministerposten nu er mindre end små. Det er tredje gang Arbeiderpartiets leder er blevet taget i at bruge sort arbejdskraft og afsløringen kommer desuden midt i meget dårlige meningsmålinger for det norske socialdemokrati, der to og en halv uge inden valget står til 26,8% af stemmerne mod 35,1% ved seneste valg i 2013.

Document bringer her en transkription af NRKs interview med Støre i programmet Politisk Valgkvarter, der på skift interviewer de norske partiledere.

Interviewer: Bjørn Myklebost.

– «Arbejdede sort på Støres brygge» står der på Finansavisens forside i dag. «Jeg har ikke brugt sort arbejdskraft» siger Gahr Støre, og… han skulle have være her nu!

(vignett)

– Støre er på vej, Støre er på vej – han er lidt forsinket…

I fem og et halvt minut træder Myklebost vande ved at tale med Une Bastholm (MDG). Så ankommer Støre og interviewet kan begynde. Et interview, som skulle have varet i hele Politisk Valgkvarters længde, 20 minutter, bliver på kun 14 og et halvt minutter. Gårsdagens interview med Siv Jensen varede i 20 minutter.

– Velkommen, Jona Gahr Støre, leder af Arbeiderpartiet.

– Tak.

– «Arbejdede sort på Støres brygge». Overskriften, på forsiden af Finansavisen i dag. Du nægter pure. Fortæl os, hvad der skete, da du skulle have lavet en brygge ved dit hus i  2011.

ANNONSE

– Ja, for seks år siden så skulle jeg have udført noget arbejde på min brygge, og en som havde hjulpet mig tidligere påtog sig opgaven, påtog sig opgaven med at lave arbejdet på den brygge, efter aftale, aftalt pris, og gennemførte arbejdet. Det som Finansavisen nu lægger frem, seks år efter er, at nogen har hjulpet ham i det arbejde, og de stiller spørgsmål om de har fået betalingen opgjort,som de skulle. Jeg påpeger, at jeg har betalt for den opgave, som jeg bestilte, jeg har betalt moms og efter faktura. Jeg var ikke der nede, da arbejdet blev udført, og hvordan arbejdsforholdene har været mellem han og dem, som har hjulpet ham på dele af det arbejde, det må være et forhold mellem dem.

– Men du hører hva din mand, din entreprenør siger; har du nogen grund til at tvivle på, at der her blev udført sortarbejde på din brygge?

– Jeg kan ikke vurdere det. Jeg forsikrede mig om, da jeg spurgte til, om forholdet mellem dem var lovligt og i orden, fordi som du også ved, denne sag afstedkom jo også en konflikt i det firmaet, hvor de to som hjalp til, arbejdede. Jeg spurgte så de tre, som arbejdede på det projekt, at der var afklarede forhold, skete på redelig måde, fik det bekræftet…

– Og de løj for dig?

– Det skal ikke jeg kunne sige. Jeg siger bare det, som jeg fik at vide, jeg tog kontakt med firmaet, de arbejdede for, for at høre, om det var i orden, om jeg skulle have noget forhold til dem, det fik jeg besked om, at jeg ikke havde. Så jeg mener, jeg tog de forholdsregler, som var nødvendig at tage på det tidspunkt, og jeg betalte på redelig måde, som aftalt.

– Hvordan han organiserede arbejdet var hans ansvar, siger du i en mail til Finansavisen, og denne arbejdsleder, denne handyman’en på dit hus, han siger ifølge Finansavisen, at han ikke vidste, at det arbejdet han fik hjælp til var skattepligtigt. Så du gav altså opgaven til en, som ikke kendte forskel på hvidt og sort arbejde.

– Jeg vil ikke vurdere om det er hvidt eller sort, men det er faktisk noget han må svare for, jeg mener han gjorde et godt stykke arbejde, det var udført ordentligt, aftalen var klar, og jeg gjorde, hvad jeg skulle og så må han eventuelt han svare for det. Jeg må sige, at det kommer nu, i Finansavisen, tre uger før valget. For seks år siden svarede jeg på alle de spørgsmål der var omkring det her da, øh, og de to som her bidrog til arbejdet, denne arbejdsplads, som de kom fra, jeg tog direkte kontakt med dem, med deres advokat for at sikre mig, at jeg ikke havde noget udestående med dem, og at det var foregået på en ordentlig måde, og det mener jeg er så, hvad man kan gøre, når man skal have udført sådan en opgave på sit hus.

– Jeg vil gerne læse op fra en indstilling til Stortinget i foråret, et beslutningsforslag fra Jonas Gahr Støre: «Stortinget beder regeringen om at fremme et forslag om at udvide det solidariske ansvar for opdragsgiver og udvide ansvarets udstrækning til seks måneder». Hvad betyder «det solidariske ansvar for opdragsgiver»?

– Det betyder, at den der bestiller en opgave, skal sikre, at der er ordentlige løn- og ansættelsesvilkår for dem, der skal udføre arbejdet.

– Det vil sige dig?

– Ja, det vil sige mig. Men jeg gjorde det, du kunne gøre, når du har et hus, og nogen hjælper dig med at lave en brygge, du sikrer dig fra dem, som laver arbejdet; er alt her i orden, og får svaret: ja. Og det mener jeg er inden for rammerne af, hvad du kan gøre i en sådan sammenhæng. Hvis det er et entreprenørfirma og  med underleverandører og større kontrakter, så skal der gås lidt mere grundigt til værks end når du får hjælp fra en, som udbedrer din brygge, og du spørger ham om alt er i orden, du betaler efter faktura, du betaler moms, efter ordnede forhold, det mener jeg er indenfor samme grænse.

– Men viser jeres forslaget ikke, at 2017-Støre ønsker, at sådan nogen som 2011-Støre skal have ansvaret for det sorte arbejdet som fandt sted? Selv om du stillede nogle spørgsmål – så er det dit ansvar?

– Ved du hvad, programleder, jeg fælder ikke nogen dom over sort arbejde her. Jeg er ikke i stand… jeg har ikke forudsætninger for at gøre det…

– Men du burde have vidst, du burde have ansvar for det som skete. Nu siger du, at du ikke ved hvad, der skete…

– Nej, men jeg forsikret mig, jeg spurgte dem, er dette nu under ordnede forhold. Det fik jeg besked om, at det var. Og når jeg så senere får at vide, at ham der havde fået opgaven, at dette skete mellem dem som en vennetjeneste, fordi nogen havde hjulpet en i én sammenhæng, andre hjalp en i en anden sammenhæng, han var ikke klar over, at det var skattepligtigt. Ja, det burde han da have været, jeg fik at vide, at alt var i orden. Det forslag vi har lagt frem i Stortinget, og det som er en hovedsag er, at få ordnede forhold i norsk arbejdsliv, mellem firmaer som hyres ind, folk som er ansat i firmaer, at det sker ordentligt, og at du kan forsikre dig om, at der gælder gode arbejdsvilkår i arbejdslivet.

– Gælder forslaget ikke privatpersoner?

– Jo, det må gælde os alle, at vi forsikrer os om det, men når du stiller spørgsmålet om alt er i orden, og svaret er ja og du efterfølgende følger op overfor de personers firma, så mener jeg, at det er indenfor rammen af det, du kan gøre.

– Fik du nogen dokumentation på det?

– Nej, det gjorde jeg ikke.

– Burde du ikkehave fået det?

– Jeg mener ikke at det er sædvane at bede om, når du får nogen til at hjælpe dig med at rett… rette en brygge på en øh… hjælpe dig med en brygge…

– Men du var ikke en hvilken som helst privatperson, du var udenrigsminister, du var i Arbeiderpartiets top, som har ordentlige arbejdsforhold som en af kernesagerne. Burde du ikke sørge for, at alt her var i orden? For det gjorde du ikke?

– Nej, det gjorde jeg ikke, men jeg indgik en aftale med en meget pålidelig person, en meget dygtig person, om at udføre et stykke arbejde…

– Som ikke kendte forskel på hvidt og sort arbejde?

– Nej, det viser det sig nu… Igen; jeg fælder ikke dom over, om det er hvidt eller sort. Jeg gik ikke ind og så på, hvilke aftaler han gjorde med dem, som hjalp ham med at udføre dele af det arbejde, det er rigtigt. Men det vigtige for mig, når jeg laver den type arbejde på mit hus, det er at sørge for, at det er hvidt, at det er aftalt, at der er faktura og at der betales moms på ordentlig måde, og derudover så spurgte jeg da om: Er forholdet i orden mellem jer? Er der nogen grund til, i forhold til firmaet hvor disse to arbejder, skylder jeg dem penge? Er det noget mere, jeg bør gøre? De svarede: Nej, alt er fintog i orden.

– I har et forslag i Stortinget; mener du, efter hvad du har erfaret som privatperson, at Arbeiderpartiets politik bliver svær at efterlever for personer som dig selv, der lige skal have ordnet deres brygge?

– Nej, men hør her, lad os lige skille tingene ad, når du… når du får udført et arbejd på dit hus, hvor du ikke er til stede, og som varer nogle dage, så kan ikke du være tilstede ved det hus og se, hvem som går i land på den brygge, og se deres papirer. Det er på en måde absurd. Men du kan sikre dig i forhold til vedkommede, som udfører arbejdet: Er alt alt i orden? Det du eventuelt måtte bruge. Jeg har ikke set de aftaler han måtte have med dem, som hjalp ham med at bære materialer i land på den brygge. Det forslag vi har fremlagt, det gælder jo fundamentale forhold i norsk arbejdsliv, med indhyret arbejdskraft, med brug av underentreprenører, gennemsigtighed i forholdet mellem firmaer. Og det kommer jeg til at slås for politisk, for det er det nødvendigt at rydde op i. Og så skal vi som enkeltpersoner selvsagt sørge for, at det vi gør er lovligt, at det er hvidt, at vi betaler moms, at vi gør det på redelig vis.

– Også i 2011 benyttede du et polsk malerfirma, et firma som viste sig ikke være seriøst. Du var også medejer af et firma, hvor der blev afsløret løsarbejder-kontrakter på et boligprojekt – det var i foråret. Hvordan forklarer du, at du igen får en sag på halsen om påståede rodede arbejdsforhold?

– Nej, jeg vil grundlæggende afvise, at der var tale om et useriøst firma, det var altså et firma, hvor der ble…

– Hva var der galt med det?

– Nej, det kan du jo anføre, det var dig, der kom med anklagen. Det var et firma, hvor der blev udført en opgave efter nøje aftale. Det blev påstået, at der ikke blev betalt moms, han kunne fremlægge indbetalinger til momsregisteret, på timer, på kroner og ører…

– Arbejdstilsynet var vel også inde i billedet, var de ikke?

– Nej, altså, der blev efterfølgende stillet spørgsmål fra andre firmaer, som havde meget på deres generalieblad, som ikke var godt…

– Han var ikke malermester, var han vel?

– At han ikke ha… at han ikke kunne kalde sig malermester, at han ikke havde tilstrækkeligt med stillads; det burde han måske have haft orden på, men jeg mener, at jeg sikrede mig grundigt om det…

– Men et spørgsmål: Der er flere sager, hvordu kategorisk nægter alt, og jeg kan ikke… ingen kan stå her og dømme dig, men der er flere sager inden for samme område, en kernesag for Arbeiderpartiet… Hvorfor dukker de op?

– Men jeg svarer på sagene I tager op. De… dem der lækker information til pressen om at de skal gå efter mig i forhold til, hvordan jeg bygger min brygge, jeg mener, at jeg har mit på det tørre. Jeg har gjort det efter aftale, jeg har fulgt den bog, det er rimeligt at følge, jeg er optaget af ordentlighed arbejdslivet. Jeg vier min politik, det politiske arbejde til at arbejde for det. De politiske forslag vi har lagt i Stortinget, dem står vi inde for. Jeg skal senere idag og i valgkampen arbejde for det, få vedtaget lovgivning, som indskærper det.

– Og du mener at du også i 2011 fulgte Arbeiderpartiets politik, som den er i dag?

– Ja, altså, om jeg fulgte Arbeiderpartiets politikk per i dag i 2011, er en modsætning, for nu er vi i 2017. Det er et tema, som er vokset og som det er meget vigtigt at tage alvorligt. Dengang var jeg udenrigsminister, jeg gennemførte arbejdet på bryggen efter aftale, efter faktura, betalte moms. Og der mener jeg, at jeg desuden spurgte dem, som arbejdede der: Er forholdene mellem jer i orden og på som det skal være, svaret var ja – det er så langt jeg mener det var rimeligt at sikre mig.

– Tusind tak, Jonas Gahr Støre.

 

Lyt til interviewet: NRK Politisk valgkvarter

d

ANNONSE