Mellemspil

Ofra Haza (1957-200) synger Naomi Shemers (1930-2004) Jeruschalajim schel Zahav -Jerusalem av gull/Gylne Jerusalem.

Denne sang ble skrevet i 1967, tre uker før utbruddet av Seksdagerskrigen. Den siste strofen ble tilføyet senere.

Rabbi Shlomo Goren (1917-1994) blåser i schofar (vær-horn) ved Vestmuren den 7. juni 1967. Under venstre arm holder han hva som med all sannsynlighet er en Torah-rull. Foto: David Rubinger (1924-2017).

ANNONSE

Læs også

Vestmuren i 1920 -
Kan de ikke læse? -
Jorden er rund -
JerUsalem -

Læs også