Mellemspil

Heitor Villa-Lobos’(1887-1959) Bachianas Brasileiras består av i alt ni suiter for forskjellige instrument- og stemmekombinasjoner, skrevet mellom 1930 og 1945. Den første suiten er skrevet for 8 cellostemmer (solister eller grupper). og annen sats bærer titelen Modinha.

De åtte medvirkende er Karel Bredenhorst, Adam Grob, Mathias Johansen, Frederike Jehkul, Yoon Ji Tack, Nika Brnic. Alma-Sophie Starke og Yeo-rhim Yoon.

ANNONSE