Mellemspil

Musikken er hentet fra Sir Edwards Enigma-variasjoner (“Nimrod”), og arrangert for åttestemmig kor av John Cameron. Man vil kanskje høre at musikken siterer fra den langsomme satsen av Beethovens Sonate pathetique.

Teksten er hentet fra den latinske Requiem-messen, og gjengis her både på latin og i engelsk oversettelse.

Lux aeterna luceat eis,
Domine, cum sanctis tuis in aeternum, quia pius es.
Requiem aeternam dona eis,
Domine; et lux perpetua luceat eis.

(May everlasting light shine upon them,
O Lord, with thy saints in eternity, for thou art merciful.
Grant them eternal rest, O Lord,
and may everlasting light shine upon them.)

ANNONSE