Mellemspil

Denne kvartetten ble skrevet i Dresden løpet av 12 -14 juli 1960.

Borodin-kvartetten spiller.

ANNONSE