Mellemspil

Moskva-filharmonien spiller, dirigert av Mikhail Jurovskij i et opptak fra 2012.

ANNONSE