Om man ser man på andre av de kvalitetene som er nevnt ovenfor vil jeg si at en fyrste må ønske å ha et rykte for medfølelse heller enn grusomhet: ikke desto mindre må han være forsiktig slik at han ikke gjør dårlig bruk av medfølelsen. Cesare Borgia var regnet som grusom; ikke desto mindre reformerte denne grusomheten hans Romagna og ga det enhet og gjenopprettet orden og lydighet. Tenker man gjennom det vil man se at det var mer medfølelse i Cesare Borgia enn i Firenzes befolkning som for å unngå å bli kalt for grusom tillot at Pistoia ble lagt øde. Så en fyrste må ikke bekymre seg over at han blir kalt for grusom så lenge som han holder sine undersåtter forente og lojale. Ved å sette et eksempel eller to vil han bevise mer medfølelse enn de som ved å være for medfølende tillater uorden som fører til mord og plyndring. Dette skader hele samfunnet, mens henrettelser som blir beordret av en fyrste bare berører enkelte individ. En ny fyrste, av alle herskere, finner det umulig å unngå et rykte for grusomhet på grunn av de mange farene som ligger i en nylig vunnet stat. Vergil sa gjennom munnen til Dido:

Res dura, et regni novitas me talia cogunt
Moliri, et late fines custode tueri

(besk nødvendighet, og mitt kongedømmes begynnelse, tvinger meg til å gjøre slike ting og til å vokte mine grenser overalt)
Aeneiden

Ikke desto mindre må en fyrste være sen til å tro beskyldninger og til å handle, og han må passe seg slik at han ikke blir redd for sin egen skygge. Framferden hans må bli moderert av humanitet og klokskap slik at for stor selvtillit ikke gjør ham ubesindig eller overdreven mistillit gjør ham utålelig.

 

Niccolo Machiavelli (1469- 1527) Fyrsten 

ANNONSE