Kunstbilde

Lucas Cranach den yngre (1515–1586) og hans verksted.
Olje på bøketre, 15,9 x 21,6 cm, Metropolitan Museum of Art, New York.

Dette motivet er kjent i flere varianter fra Cranach-verkstedet i Wittenberg. En av dem finner vi i Nasjonalmuséet i Oslo. Som kjent er det hentet fra Johannes-evangeliets åttende kapitel, der Jesus legger saken død med det sitatet etter Martin Luthers tyske oversettelse som er gjengitt øverst:

WER VNTER EVCH O(h)N(e) SUNDE IST DER WERFFE DEN ERSTEN STEIN AVFF SIE IOH(annes) VIII.

som i DNB 1930 gjengis med:

Den av eder som er uten synd, han kaste den første sten på henne!

Denne perikopen finnes ikke i det som betraktes som de eldste bevarte (alexandrinske) håndskriftene, codici Sinaiticus og Vaticanus, og finnes først i de byzantinske majoritetstekster. I noen få håndskrifter finner vi den i Lukas-evangeliet. 

VI skal være klar over at Cranach snarere var et “varemerke” enn en unik signatur.

ANNONSE

Læs også

Læs også