Kunstbilde

Anna Ancher (1859–1935).
Olje på lerret, 60 x 54 cm, privateie.

Anna Ancher, født Brøndum, var født på Skagen der hennes foreldre drev et hotell som snart ble et samlingssted for skandinaviske malere. Hun var selv, i likhet med sin mor kunstinteressert, og familien hadde ikke noe imot at hun utdannet seg som maler. Som kvinne slapp hun ikke inn ved Akademiet i København, så i årene 1875-78 var hun elev ved Vilhelm Kyhns private tegne- og malerskole for kvinder i København. På Skagen traff hun i 1874 maleren Michael Ancher (1849-1927), som hun giftet seg med i 1880.

Dagens bilde ble sist registrert ved auksjon hos Bruun-Rasmussen i København, ingen opplysninger funnet om salg eller tilslagspris.

ANNONSE

Læs også

Læs også