Kunstbilde

El Greco (1541–1614).
Olje på lerret, 124 x 93,5 cm, Nationalmuseum, Stockholm.

Dominikos Theotokopoulos, kalt El Greco. ble født på Kreta aom den gang lå under veneziansk herredømme. Han fikk innledningsvis utdannelse som ikonmaler i den byzantinske stil. I 1577 finner vi ham i Venezia, der han ble kjent med blant annet Tizians verker. I 1570 flyttet han til Roma, og i 1577 til Toledo i Spania, der han ble i resten av sitt liv.

Tretten av brevene i Det nye testamente er tradisjonelt tillagt Paulus, men bare syv av dem ansees av flere for å ha vært skrevet av ham, Galaterne, Romerne, første og annet Korintierne, Filemon, Filipperne og Første Thessalonikerne. Disse brevene antas å være blant de tidligste kjente kristne skrifter. To av brevene er også tilskrevet Petrus, det første er muligens autentisk, men det annet betraktes av de fleste som pseudepigrafisk (skrevet i Petri navn).

Nationalmuseums nettsider finner vi en kort omtale av bildet. Det er kjent i flere varianter, én av dem finnes i Eremitagen i St. Petersburg.

Vurderinger av de tidligste kjente kristne skrifter kan vi finne her.

ANNONSE

Læs også

Læs også