Kunstbilde

Knud Knudsen (1832–1915).
Albuminkopi i Nasjonalbibliotekets bildesamling, Oslo.

Knud Knudsen regnes som en av Norges betydeligste fotografer, spesielt innen landskapsfotografi. Han lærte sannsynligvis fotografi av Marcus Selmer (1818-1900) i Bergen en gang mot slutten av 1850-tallet, og i 1864 opprettet han eget atelier sammesteds. Han reiste land og strand rundt og fotograferte landskaper, og dette fikk stor betydning for den nasjonsbygging som ledet fram til unionsoppløsningen i 1905.

Om jeg ikke tar feil, er det en blomstrende potetåker vi ser i forgrunnen.

ANNONSE

Læs også

Læs også