Kunstbilde

Foto: Walter Scheiwiller (1922-2018).
Sølvgelatinkopi i Stadtarchiv (Vadiana) St. Gallen, Sveits.

Bildet viser tre jødiske barn reddet fra Theresienstadt-ghettoen, som hviler i Hadwigschulhaus i St. Gallen. Mere om bakgrunnen for bildet finner vi på USHMMs nettsider.

Løslatelsen av fanger i Theresienstadt begynte den 4. februar 1945. De fleste var menn og kvinner mellom 60 og 80 år. 58 barn under 12 år ble også tatt med i transporten, som var fremme i Sveits den 7. februar samme år.

ANNONSE

Læs også

Læs også