Kunstbilde

Hugo van der Goes (c.1440–1482)
Olje på lerret, 96,3 x 109,2 cm , Eremitagen, St. Petersburg.

Beretningen om de vise menns besøk hos den unge Jesus finner vi bare i evangeliet etter Matthaeus, annet kapitel. I den greske tekst omtales de som magoi, som ellers betegner zoroastriske prester. Antallet er ikke oppgitt, men på bakgrunn av de tre gaver de brakte med seg, gull, røkelse og myrrha, antas de å ha vært tre. De er ikke navngitt, men i tradisjonen heter de Melchior, Baltazar og Caspar, og én av dem avbildes ofte som en svart afrikaner. De ble senere antatt å være konger, selv om teksten ikke sier noe om det.

I venstre fløy illustreres presentasjonen i Templet, som omtales i annet kapitel av evangeliet etter Lukas, og over det visitasjonen der Maria besøker Elizabeth, som nevnt i første kapitel sammesteds. I høyre fløy ser vi Barnemordet i Bethlehem., som bare er nevnt i evangeliet etter Matthaeus.

ANNONSE

Læs også

Læs også