Kunstbilde

Sett mot hovedinngangen og orgelgalleriet.

Sett mot alter og apsis.

Ole Tobias Olsen (1830-1924).
Kopier fra våtplatenegativer, Oslo Museum.

Grønland menighet ble opprettet i 1861, og Grønland kirke sto ferdig og ble innviet i 1869. Den er senere restaurert og utbygget flere ganger.

Her passer det utmerket å høre Ton Koopman spille Johann Sebastian Bachs (1685-1750) Preludium og fuge i Ess-dur BWV 552 fra Clavierübung, utgitt 1739.

https://www.youtube.com/watch?v=hSx5G61WXz4

ANNONSE

Læs også

Læs også