Kunstbilde

Ole Tobias Olsen (1830–1924).
Albuminkopi fra våtplatenegativ, Oslo Museum.

Småbåthavnen ved Vaterlands bro nederst i Akerselven var i mange år ett av hovedstadens mest fotograferte og malte motiver inntil 1963, da den ble flyttet til Hovedøya.

Den første Vaterlands bro ble bygget i 1654, og ombygget på 1830-tallet med senere utvidelser.

Før dette lå den eneste bro over de nedre delene av Akerselven der vi nå finner Grünerbroen. Broer på dette stedet er allerede nevnt i kilder fra Borgerkrigstiden (1130-1240), og Karl XII skal ha brent ned en bro der i 1716 under Den store nordiske krig (1700-21).

Vaterlands bro står fortsatt, men den øvrige bebyggelsem i bildet er historie.

ANNONSE

Læs også

Læs også