Kunstbilde

Ole Tobias Olsen (1830–1924).
Kopi fra våtplatenegativ, Oslo Museum.

Ole Tobias Olsen var en norsk lærer, prest, ingeniør, lokalpolitiker og ikke minst fotograf. De viktigste samlinger av hans fotografier finner vi i Nasjonalbiblioteket og Oslo Museum.

Ut fra dateringen er nok selve opptaket et våtplatenegativ, som avløste daguerreotypi og kalotypi på 1860-tallet. Teknikken var i vanlig bruk inntil slutten av 1870-tallet, da tørrplater basert på gelatin-emulsjon overtok.

Våtplatenegativer ble i alminnelighet kopiert på albuminpapir, men ut fra gjengivelsen lar det seg anta at det her er tale om en senere sølvgelatinkopi, uten at man kan være helt sikker.

Kværner Brug ble grunnlagt i 1853, og endelig nedlagt 1999.

ANNONSE

Læs også

Mest læst

Det går skidt i Ukraine

Læs også