Kunstbilde

Albert Bierstadt (1830–1902).
Olje på lerret. 94 x 140 cm, The White House, Washington DC.

Som vi vet, fikk Akademiet i Düsseldorf stor betydning for både norske og svenske kunstnere, men det skulle også få stor innflytelse på amerikansk maleri i siste halvdel av 1800-tallet.

Albert Bierstadt var født i Tyskland, men familien emigrerte til USA da han var bare ett år gammel. Han begynte med oljemaleri i 1851, og reiste til Akademiet i Düsseldorf i 1853, der han var elev til 1857. Senere ble han tilknyttet Hudson River School, en uformell sammenslutning av amerikanske landskapsmalere.

ANNONSE

Læs også

Læs også