Kunstbilde

Ukjent fotograf, albuminkopi (?) i Oslo Museum.

I følge Digitalt Museum er de som her er avbildet:

Bak fra venstre: Amaldus Nielsen (1838-1932), Adolph Tidemand (1814-1876), ukjent, Johan Fredrik Eckersberg (1822-1870) .

Foran fra venstre: ukjent, August Cappelen (1827-1852), ukjent, Hans Gude (1825-1903), Olaf Isaachsen (1835-1893)

Bildet er sannsynligvis fotografert i Düsseldorf, der alle de identifiserte norske malere hadde vært elever – men ikke samtidig. Det er nærliggende å anta at alle de avbildede hadde en tilknytning til Akademiet i Düsseldorf.

August Cappelen kom til Düsseldorf i 1846, og var elev ved Akademiet til 1850, og var deretter bosatt i Düsseldorf til sin død i 1852. Dette skulle med en viss sikkerhet datere fotografiet til en gang mellom 1846 og 1852.

ANNONSE

Læs også

Læs også