Kunstbilde

August Cappelen (1827–1852).
Olje på papp oppklebet på papp-plate, 18,5 x 28 cm, Nasjonalmuséet, Oslo.

August Cappelen ble elev under professor Johann Wilhelm Schirmer (1807-1863) i lanskapsmaleriklassen ved Akademiet i Düsseldorf i årene 1846-50, der han også sto i nær kontakt med Hans Gude (1825-1903). Han gjorde også studiereiser til Gudbrandsdalen og Bøverdalen i 1846, Sogn og Hardanger 1847, ved siden av -sommeropphold ved sitt fødested Holden i Telemark.

Dessverre fikk han ikke noe langt liv, han døde i Düsseldorf bare 25 år gammel. Men i Norges kunsthistorie har han blitt stående som en av våre mest særpregede malere, på linje med Lars Hertervig (1830-1902) som han aldri rakk å treffe, og Peder Balke (1804-1887)

I bildene fra hans to siste leveår var han spesielt opptatt av skog-motiver, med særlig vekt, som i dagens bilde, på skogens forgjengelighet.

ANNONSE

Læs også

Læs også