Kunstbilde

Christian Krohg (1852–1925).
Olje på lerret, 49,5 x 72,5 cm, Nasjonalmuséet, Oslo.

Etter alt å dømme er Løkken, senere kjent som Lasson-løkken, Grønnegade 19 i Christiania, som ble kjøpt av regjeringsadvokat Christian Lasson (1830-1893) i 1869. Lasson hadde elleve barn, de best kjente er døtrene Oda (1860–1935) og Bokken (1871–1970), og sønnen Per (1859–1883), som sies å ha vært en lovende komponist, men som døde bare 24 år gammel. Som kjent giftet Oda seg med Christian Krohg i 1888, så bildet er malt året etter.

Det er nok regjeringsadvokaten selv som sitter til venstre i bildet med langpipe, damen nedenfor ham ser ut til å være Oda, og nederst til venstre finner vi nok kunstneren selv. De to andre damene er ikke spesifisert. Hun med ryggen mot betrakteren kan være Bokken.

ANNONSE

Læs også

Læs også