Kunstbilde

Edvard Munch (1863-1944).
Olje på lerret, 33 x 24,5 cm, Nasjonalmuséet, Oslo.

I følge det opplyste ble selvportrettet malt i 1886. samme år som Studie, senere kjent som Det syke barn. ble vist ved Høstutstillingen. Som kjent var det blandede reaksjoner på dette bildet – og i eftertankens kranka blekhet var nok svært mange grovt urimelige.

Det kan virke som om Edvard Munch la om sin malestil etter kalddusjen i 1886. Den flimrende impresjonismen vi finner i selvportrettet og første versjon av Det syke barn ble forlatt, og mesteparten av hans senere kunst ble preget av (skal vi si) forenklinger.

ANNONSE

Læs også

Læs også