Kunstbilde

Theodor Kittelsen (1857-1914)
Blyant, penn, fargestift og akvarell på papir, 31-36 x 45-49 cm, privateie.

Dette bildet er det første i en serie på i alt 12, som ble bestilt av Olaf Schou (1861-1925) i 1900, og som går under hammeren hos Grev Wedels Plass Auksjoner i Oslo den 8. juni i år. Alle 12 kan sees her. Serien skal selges samlet, og prisantydningen er NOK 4 – 6 millioner.

En del av inspirasjonen finner vi i Johan Sebastian Welhavens (1807-1873) dikt Lokkende Toner, utgitt i 1860, og ellers i norsk folketradisjon.

Der fløi en Fugl over Granehei,
som synger forglemte Sange;
den lokked mig bort fra slagen Vei,
og ind paa skyggede Gange.
Jeg kom til skjulte Kilder og Kjern,
hvor Elgene Tørsten slukke;
men Fuglesangen lød endnu fjern,
som Nyn mellem Vindens Sukke:
Tirilil Tove,
langt, langt bort i Skove!

Jeg stod i Birkenes høie Sal,
mens Midsommerdagen helded;
der tindrede Dugg i dyben Dal,
det skinned som Guld af Fjeldet.
Da bæved Lunden, da lød det nær
som af en susende Vinge,
og grant jeg hørte fra Fjeld og Trær
de lokkende Toner klinge:
Tirilil Tove,
langt, langt bort i Skove!

Der fører en Sti saa langt af Led
til Lien, hvor Fuglen bygger;
der stemmer den op hver Sang, den ved,
i dunkleste Graneskygger.
Men om jeg aldrig kan vinde did,
jeg kjender dog Lokkesangen,
hvor sødt den kalder ved Sommertid,
naar Kvelden har dugget Vangen:
Tirilil Tove,
langt, langt bort i Skove!

Diktet er tonesatt av Halfdan Kjerulf (1815-1868), og fremføres her av Isa Katharina Gericke med Christian Ihle Hadland ved klaveret.

ANNONSE

Læs også

Læs også