Kunstbilde

Lars Hertervig (1830-1902)
Akvarellfarger på papir, 17,5 x 25 cm, privateie.

Stedsangivelsen er påført på baksiden.

Det ser ut som om Lars Hertervig en gang på 1850-tallet ble rammet av en alvorlig depresjon. I 1854 ble han innlagt på Gaustad sykehus, men ble senere utskrevet som ikke helbredet. I 1858 ble han umyndiggjort.

Fra 1870 til sin død fikk han støtte fra Fattigkassen, og hadde en liten inntekt fra strøjobber, både ved-saging og enkelte dekorasjonsarbeider. Han fortsatte å male, men hadde ikke råd til stort annet enn fargestifter, vannfarger og det papiret han måtte komme over. I 1894 er det dokumentert at Fattigkassen innvilget bagatellmessige kr. 1,75 til Tegnesager.

Man merker seg at depresjonen ikke ga noen merkbare utslag i Lars Hertervigs kunst, i motsetning til hans to svenske omtrent samtidige Ernst Josephson (1851-1906) og Carl Fredrik Hill (1849-1911). der stil og motiv-valg endret seg (skal vi si) radikalt.

ANNONSE

Bildet legges ut for salg hos Grev Wedels Plass Auksjoner i Oslo den 8. juni i år. Prisantydningen er NOK 120-150 000.

Et tilsvarende beløp i 1894 hadde trolig sikret Lars Hertervig adgang til profesjonelt materiale i resten av sitt liv.

ANNONSE

Læs også

Læs også