Doc-TV

Den som lytter til en preken i den norske eller svenske kirken i dag, kan lett få inntrykk av at Gud utelukkende er en man henter til trøst og bekreftelse. Det er sikkert riktig at Gud kan trøste og bekrefte – men Gud er så mye mer enn en bamse.

Grunnen til at Gud er den beste trøsteren, bekrefteren og styrkekilden er så enkel: Gud har kontroll. Han bryr seg om oss alle og Skapelsen, og han vet hvordan han skal spille kortene. Han vet at alt kommer til å bli bra – så vi trenger ikke bekymre oss.

Så hvorfor glemmer vi det så ofte, selv om vi forteller oss selv at Gud er allmektig? Stoler vi ikke på Gud..?

Velkommen til å lytte til våre tanker før søndagen!

 

6. søndag i påsketiden

Så fortalte han dem en lignelse om at de alltid skulle be og ikke miste motet:

«I en by var det en dommer som ikke fryktet Gud og ikke tok hensyn til noe menneske. I samme by var det en enke som stadig på ny kom til ham og sa: ‘Hjelp meg mot min motpart, så jeg kan få min rett.’ Lenge ville han ikke, men til slutt sa han til seg selv: ‘Enda jeg ikke frykter Gud og ikke tar hensyn til noe menneske, får jeg hjelpe denne enken til hennes rett, siden hun plager meg slik, ellers ender det vel med at hun flyr like i synet på meg.’»

Og Herren sa: «Hør hva denne uhederlige dommeren sier! Skulle ikke da Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, de som roper til ham dag og natt? Er han sen til å hjelpe dem? Jeg sier dere: Han skal sørge for at de får sin rett, og det snart. Men når Menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden?»

Luk 18:1-8

 

Kjøp bøker fra Document Forlag!

ANNONSE

Læs også

Læs også