Kunstbilde

Marmorskulptur, omarbeidelse fra 1764 av fragment av en sarkofag, 100 x 36 x 27 cm. datert 300-350, funnet i Domitillas katakomber, Vatikanmuséet, Roma.

Muséets katalogisering finnes her.

Dateringen antyder at skulpturen ble utført i keiser Konstantins regjeringstid (306–337), da forfølgelsen av kristne hadde opphørt ved ediktet av Milano i 313.

Det er alminnelig antatt at den er inspirert av evangeliet etter Johannes 10, 11-18, her gjengitt etter den svenske Kyrkobibeln av 1917:

Jag är den gode herden. En god herde giver sitt liv för fåren. Men den som är lejd och icke är herden själv, när han, den som fåren icke tillhöra, ser ulven komma, då övergiver han fåren och flyr, och ulven rövar bort dem och förskingrar dem. Han är ju lejd och frågar icke efter fåren.

Jag är den gode herden, och jag känner mina får, och mina får känna mig, såsom Fadern känner mig, och såsom jag känner Fadern; och jag giver mitt liv för fåren. Jag har ock andra får, som icke höra till detta fårahus; också dem måste jag draga till mig, och de skola lyssna till min röst. Så skall det bliva en hjord och en herde.

Därför älskar Fadern mig, att jag giver mitt liv — för att sedan taga igen det. Ingen tager det ifrån mig, utan jag giver det av fri vilja. Jag har makt att giva det, och jag har makt att taga igen det. Det budet har jag fått av min Fader.

ANNONSE

Læs også

Mest læst

Et billede siger mere

Vor tids paria

Læs også