Kunstbilde

Lars Jorde (1865-1939).
Olje på lerret, 55 x 70 cm, Nasjonalmuséet, Oslo.

I likhet med mange andre norske kunstnere på 1800-tallet fikk Lars Jorde sin første utdannelse ved Den kongelige Tegneskole i Christiania i 1889. Samme år mottok han sterke inntrykk fra Gerhard Munthe (1849-1929). I 1893 var han et halvt års tid elev av Alfred Roll (1846-1919) i Paris. Fra 1894 til 1896 var han elev ved Eilif Peterssens og Harriet Backers malerskole i Christiania 1894-96, og frem til 1900 var han flere ganger hos Kristian Zahrtmann (1843-1917) i København.

Lars Jorde er spesielt erindret som landskapsmaler i en nyromantisk stil.

ANNONSE

Læs også

Læs også