Kunstbilde

Edvard Isto (1865–1905).
Olje på lerret, 200 x 140 cm, Finlands Nationalmuseum, Helsinki.

Finsk titel: Hyökkäys

Etter den svensk-russiske krigen i 1806-09 avsto Sverige Finland til Russland, og inntil 1917 var Storfurstendömet Finland en del av tsarens rike. Men innledningsvis ble det fastsatt at Finland skulle beholde sitt språk, sin lov og sin religion fra tiden under Sverige. Finland hadde en god del autonomi inntil februar 1899, da Lantdagen ble fratatt sin lovgivende myndighet.

Dette er bakgrunnen for Edvard Istos maleri fra 1899, der den russiske dobbeltørn angriper en lovbok som forsvares av en kvinnelig personifikasjon av Finland, kledd i hvitt og blått. Denne protesten mot russifisering ble spredd over hele Finland i tusenvis av reproduksjoner, blant annet som postkort.

Kunstneren tjente dessverre ingenting på disse reproduksjonene, og døde i fattigdom få år etter at bildet ble malt.

ANNONSE

Læs også

Læs også