Kunstbilde

Fritz von Uhde (1848–1911)
Olje på papp, 87,5 x 110,5 cm, Kunstsammlungen Chemnitz.

Den nytestamentlige tekst som her illustreres, finner vi i evangeliet etter Matthaeus, 18, 1-6 (DNB 1930):

I samme stund kom disiplene til Jesus og sa: Hvem er den største i himlenes rike? Og han kalte et lite barn til sig og stilte det midt iblandt dem og sa: Sannelig sier jeg eder: Uten at I omvender eder og blir som barn, kommer I ingenlunde inn i himlenes rike.Derfor, den som gjør sig liten som dette barn, han er den største i himlenes rike; og den som tar imot ett sådant barn for mitt navns skyld, tar imot mig; men den som forfører en av disse små som tror på mig, for ham var det bedre at det var hengt en kvernsten om hans hals og han var nedsenket i havets dyp.

ANNONSE

Læs også

Mest læst

Kina styrer USA

Ofrene er de nye helte

Læs også